Hiệu quả từ mô hình tự phòng, tự quản

  • 24/10/2019 21:56
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Để hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không chỉ các địa bàn dân cư, mà nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình giữ gìn ANTT. Mô hình  tự phòng, tự quản tại Tổng công ty May 10 là một điển hình như vậy.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC