Hết hạn cho thuê kho bãi có đòi lại được không?

  • 18/03/2010 06:17
  • 0 bình luận
  • Đặng Trung Khanh
(ANTĐ) - Hỏi: Công ty cổ phần Thương mại vật tư chúng tôi cho Công ty TNHH N.K thuê kho bãi bằng một “Hợp đồng thuê kho bãi” thời hạn là 36 tháng, hết hạn hợp đồng vào 31-12-2008. Nhưng Công ty N.K nêu lý do không thanh lý hợp đồng, không trả tiền thuê trong hợp đồng là 3 tháng và 10 tháng trong năm 2009 chưa ký tiếp hợp đồng. Công ty chúng tôi đã nhiều lần thông báo cho Công ty N.K thu xếp trả lại kho bãi và thanh toán tiền thuê kho bãi nhưng Công ty N.K không hợp tác. Vậy công ty chúng tôi phải làm gì để đòi lại được kho bãi do Công ty N.K thuê? Những tổn hại về vật chất do Công ty N.K gây ra cho chúng tôi có phải bồi thường không? Cơ quan nào giải quyết có hiệu quả nhất?

Hết hạn cho thuê kho bãi có đòi lại được không?

(ANTĐ) - Hỏi: Công ty cổ phần Thương mại vật tư chúng tôi cho Công ty TNHH N.K thuê kho bãi bằng một “Hợp đồng thuê kho bãi” thời hạn là 36 tháng, hết hạn hợp đồng vào 31-12-2008. Nhưng Công ty N.K nêu lý do không thanh lý hợp đồng, không trả tiền thuê trong hợp đồng là 3 tháng và 10 tháng trong năm 2009 chưa ký tiếp hợp đồng. Công ty chúng tôi đã nhiều lần thông báo cho Công ty N.K thu xếp trả lại kho bãi và thanh toán tiền thuê kho bãi nhưng Công ty N.K không hợp tác. Vậy công ty chúng tôi phải làm gì để đòi lại được kho bãi do Công ty N.K thuê? Những tổn hại về vật chất do Công ty N.K gây ra cho chúng tôi có phải bồi thường không? Cơ quan nào giải quyết có hiệu quả nhất?

Đặng Trung Khanh

(Hà Nội)

Trả lời: Theo như thông tin bạn gửi cho chúng tôi thì chúng tôi có thể trả lời bạn như sau: Công ty TNHH N.K thuê kho bãi của công ty bạn nhưng tới nay đã hết hạn hợp đồng mà không chịu thanh toán hết số tiền thuê trong hợp đồng. Vì vậy, Công ty N.K đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền theo qui định tại khoản 1, điều 290 - Bộ luật Dân sự 2005: “1. Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thoả thuận”.

Công ty bạn đã nhiều lần thông báo nhưng Công ty N.K vẫn không chịu hợp tác thì công ty bạn có quyền yêu cầu Công ty N.K phải thanh toán cả số tiền thuê kho bãi theo hợp đồng (phải trả cả lãi đối với số tiền chậm trả) và bồi thường thiệt hại do việc chậm thanh toán đó theo điều 305 - BLDS 2005.

Đến nay đã hết hạn hợp đồng thuê kho bãi nhưng Công ty N.K vẫn không chịu trả lại kho bãi cho công ty bạn, công ty bạn có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu Công ty N.K trả lại kho bãi đồng thời có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng căn cứ vào các qui định sau:

Điều 604 - BLDS 2005 qui định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

Khoản 2, điều 307 - BLDS 2005: “2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút”.

Và thiệt hại được xác định theo điều 608 - BLDS 2005: “Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

1. Tài sản bị mất;

2. Tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng;

3. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại”.

Để lấy lại được kho bãi và yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do Công ty N.K gây ra cho công ty bạn thì công ty bạn có thể làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo qui định tại điều 161, điều 25 - Bộ luật Tố tụng Dân sự.

LS. Bùi Sinh Quyền

(Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục