Hệ thống tổ chức bộ máy chặt chẽ nhưng Kiểm toán "sờ đâu, sai đó"

  • 06/06/2019 15:52
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho biết ông "thấy buồn" vì với hệ thống tổ chức bộ máy, hệ thống luật pháp chặt chẽ nhưng Kiểm toán Nhà nước "sờ vào đâu, sai phạm ở đó".

Thông tin này được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đưa ra tại Hội thảo "Kiểm toán Nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước" được Kiểm toán Nhà nước tổ chức sáng nay, 6/6.

Ông Bùi Đặng Dũng nhắc lại quá trình kiểm toán các dự án BOT, khi đặt ra vấn đề này, một số bộ, ngành không ủng hộ. 

Tuy nhiên, sau khi kiểm toán tại 61 dự án BOT giao thông, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm 222 năm thu phí. Ông Dũng cho rằng đây là kết quả để lại dấu ấn trong sự nghiệp của Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên "ta cũng buồn vì có hệ thống tổ chức bộ máy chặt chẽ như vậy, hệ thống chính trị luật pháp như vậy nhưng Kiểm toán Nhà nước "sờ" vào đâu, sai phạm ở đó".

Theo đại diện Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, "đơn vị nào sử dụng tài chính, tài sản công cũng phải đặt ra nội dung kiểm toán". 

Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 414.145 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 414.145 tỷ đồng

Hiện nay, cả nước có khoảng 300.000 đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gần 11.200 xã, 710 huyện và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong khi đó, hàng năm, Kiểm toán Nhà nước chưa thực hiện kiểm toán ngân sách được toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại mỗi địa phương, cơ quan này cũng chỉ kiểm toán được một phần nhỏ ngân sách cấp huyện tỷ lệ số xã được kiểm toán còn ít hơn.

Đánh giá về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, ông Đoàn Xuân Tiên, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán một cách toàn diện. Số lượng các cuộc kiểm toán đã được tăng lên qua từng năm, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ngày một chuẩn mực hóa và chuyên nghiệp. 

Trên cơ sở đó, hiệu quả, hiệu lực kiểm toán cũng từng bước được tăng cường, chất lượng kiểm toán ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn quản lý. KTNN ngày càng phát huy tốt hơn vai trò của mình là công cụ của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

"Kể từ khi thành lập đến hết năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 414.145 tỷ đồng, kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ hàng trăm văn bản sai quy định hoặc không còn phù hợp với thực tế, bịt các lỗ hổng về chính sách, đề xuất nhiều ý kiến có giá trị để hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành

Tuy nhiên, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cũng thừa nhận, Kiểm toán Nhà nước vẫn còn có những hạn chế và bất cập. Trong đó, quy mô kiểm toán mặc dù đã được mở rộng song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu kiểm tra, kiểm soát các đối tượng sử dụng tài chính, tài sản công.

Đặc biệt, việc giải quyết mối quan hệ giữa mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng kiểm toán và yêu cầu giữ gìn đạo đức, phẩm chất cán bộ, kiểm toán viên luôn là một thách thức lớn.

Tin cùng chuyên mục