• Người dân được hưởng lợi từ sự kiên định cải cách của ngành Công an

    Người dân được hưởng lợi từ sự kiên định cải cách của ngành Công an

    ANTD.VN -  “Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu yêu cầu như vậy khi tới Bộ Công an dự lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân - một sự kiện đặc biệt diễn ra trong tuần này.