HĐND TP Hà Nội họp phiên bất thường kiện toàn chức danh lãnh đạo Thành phố

  • 18/03/2016 09:26
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTĐ - Sáng nay 18-3, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND TP theo thẩm quyền.

HĐND TP tiến hành thủ tục kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND TP khóa XIV

HĐND TP tiến hành thủ tục kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND TP khóa XIV

Tại phiên họp này, HĐND TP đã tiến hành thủ tục kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016, cụ thể là miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND TP, 3 Phó Chủ tịch UBND, 1 Ủy viên Thường trực HĐND, bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Lựa chọn những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải cho biết: “Kỳ họp HĐND TP diễn ra trong bối cảnh có nhiều ý nghĩa quan trọng. Toàn Đảng bộ TP đang tập trung chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn để tổ chức thực hiện”.

Đồng thời, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên là các công việc để chuẩn bị tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các giải pháp tập trung lãnh đạo thực thiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra của năm 2016.

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP, các cấp, các ngành đã và đang thực hiện việc kiện toàn nhân sự; căn cứ cơ cấu, tổ chức bộ máy lãnh đạo của HĐND, UBND TP theo luật định và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, tại kỳ họp này, HĐND TP tiếp tục thực hiện việc kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 để thay thế các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố được nghỉ hưu theo quy định hoặc đảm nhận công việc mới do cấp ủy phân công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: “Xuất phát từ tình hình và yêu cầu thực tiễn nêu trên, được sự đồng ý của Trung ương, công tác chuẩn bị nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP đã được tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, thận trọng, dân chủ, công khai; tuân thủ các quy trình, quy định”.

“Việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP vừa qua được thực hiện trên cơ sở lựa chọn những đồng chí trong diện quy hoạch, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có quá trình rèn luyện, phấn đấu và thể hiện rõ kết quả, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải khẳng định.
Bí thư Thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải: "Việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự được thực hiện trên cơ sở lựa chọn những đồng chí có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt"

Bí thư Thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải: "Việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự được thực hiện trên cơ sở lựa chọn những đồng chí có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt"

Bí thư Thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải: "Việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự được thực hiện trên cơ sở lựa chọn những đồng chí có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt"Thành phố đã thực hiện các quy trình về công tác cán bộ, cụ thể là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu của cán bộ chủ chốt Thành phố, của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP và đã được các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước đồng ý để hôm nay, UBND TP giới thiệu ra HĐND TP bầu.

HĐND TP sẽ xem xét, bầu các đồng chí vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP, tạo điều kiện để các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố được bầu bổ sung sẽ phát huy tốt vai trò trên cương vị công tác mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Chúng ta tin tưởng rằng, sau khi được kiện toàn về nhân sự, tập thể lãnh đạo HĐND TP và tập thể UBND TP sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong điều hành; các đồng chí được bầu đảm nhận chức trách mới, lần này sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì công việc chung của Thành phố; xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã trao cho các đồng chí”.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm như tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm trật tự, văn minh đô thị”. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính.

Vể chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ ra rằng, nhiệm vụ tiếp theo là tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân Thủ đô về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp của TP. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vấn đề phát sinh và các khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các kiều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật…

Tin cùng chuyên mục