• Hanwha Life tung gói bảo hiểm cho bệnh nhân ung thư

    Hanwha Life tung gói bảo hiểm cho bệnh nhân ung thư

    ANTD.VN - Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam) vừa tung ta thị trường Gói giải pháp bảo vệ ung thư với nhiều quyền lợi bảo vệ toàn diện cho tất cả các bệnh ung thư ở các giai đoạn khác nhau.