Hàng loạt trường hợp hủy kết quả thi công chức theo quy định mới nhất

  • 08/12/2020 10:16
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài

ANTD.VN - Từ 20/1/2021, có 2 trường hợp bị hủy kết quả thi công chức song lại có thêm trường hợp thí sinh thi công chức bị đình chỉ thi - đó là nội dung mới quan trọng vừa được Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư 06/2020/TT-BNV về Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng viên chức.

Khoản 4 Điều 2 Thông tư 06/2020/TT-BNV về xử lý vi phạm với thí sinh dự thi nêu tại Nội quy ban hành kèm Thông tư 6 nêu rõ, căn cứ vào báo cáo của Chủ tịch Hội đồng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hủy bỏ kết quả thi đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến nội dung của bài thi; Đánh tráo bài thi hoặc thi hộ, hoặc bị đình chỉ thi.

Như vậy, so với quy định hiện hành (điểm d khoản 1 Điều 1 Nội quy ban hành kèm Thông tư 03/2019/TT-BNV), từ 20/1/2021, thí sinh có từ hai bài hoặc hai phần thi trở lên bị điểm 0 hoặc đạt 0% số câu trả lời đúng (trừ trường hợp bỏ thi) không còn bị hủy kết quả thi nữa.

Ngoài ra so với Thông tư 03/2019, Thông tư 06/2020 còn có điểm mới nổi bật, đó là nếu thí sinh vi phạm không ký biên bản thì mời hai thí sinh bên cạnh cùng ký xác nhận. Nếu một trong hai thí sinh hoặc cả hai thí sinh được mời không ký thì giám thị phòng thi vẫn lập biên bản và báo cáo Trưởng ban coi thi xem xét, quyết định.

Về các trường hợp thí sinh thi công chức bị đình chỉ thi, hiện nay, trường hợp thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức bị đình chỉ thi theo khoản c Điều 2 Nội quy ban hành kèm Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Cụ thể, hình thức kỷ luật đình chỉ thi do Trưởng ban coi thi quyết định, công bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 2 Nội quy ban hành kèm Thông tư 6/2020 đã bổ sung thêm trường hợp đình chỉ thi. Đó là, Trưởng ban coi thi quyết định đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi. Việc đình chỉ thi được công bố công khai tại phòng thi.

Như vậy, từ 20/1/2021 sẽ có thêm một trường hợp thí sinh tham dự các kỳ thi trên bị đình chỉ thi, đó là “thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi”.

Tin cùng chuyên mục