Hàng loạt trường hợp cán bộ, công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác

  • 17/03/2020 10:49
  • 0 bình luận
  • Ngọc Minh
  • In bài
ANTD.VN -Theo Luật Phòng, chống tham nhũng một số cán bộ, công chức phải định kỳ luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng. Song, có một số trường hợp chưa, thậm chí không phải thực hiện việc chuyển đổi vị trí.

Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định, người có chức vụ, quyền hạn phải chuyển đổi vị trí công tác khi làm việc tại một số vị trí liên quan đến: Công tác tổ chức cán bộ; Quản lý tài chính công, tài sản công đầu tư công; Tiếp xúc trực tiếp và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác;

Bên cạnh đó, những  người  không  giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng phải chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2-5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sẽ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định.

Việc chuyển đổi này phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức đơn vị.

Pháp luật cũng nghiêm cấm việc lợi dụng chuyển đổi vị trí công tác vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức mà phải được thực hiện theo kế hoạch cũng như phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mặc dù việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp có hiệu quả trong việc phòng chống tham nhũng song Điều 38 Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, gồm:

Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo; Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên; Người đang biệt phái; Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Đặc biệt, người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ không phải chuyển đổi vị trí công tác.

Về luân chuyển cán bộ, theo quy định hiện hành, luân chuyển không phải là một trong các hình thức xử lý kỷ luật cán bộ mà chỉ là phương pháp để bồi dưỡng, đào tạo và thử thách cán bộ.

Để phòng ngừa tham nhũng, những người làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc bắt buộc phải định kỳ luân chuyển.

Về điều kiện để cán bộ được luân chuyển, đó là những cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; Không phải là người địa phương và không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị…

Như vậy, việc luân chuyển cán bộ không phải quy định bắt buộc với mọi cán bộ mà chỉ những người làm việc ở một số vị trí, theo yêu cầu nhiệm vụ, để rèn luyện, bồi dưỡng hoặc phòng tránh tham nhũng… mới phải định kỳ luân chuyển công tác.

Tin cùng chuyên mục