Hàng loạt trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất

  • 14/12/2020 10:06
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài

ANTD.VN - Luật Cư trú 2020 gồm 7 Chương, 38 Điều có nhiều nội dung mới nổi bật so với quy định hiện hành, trong đó bổ sung thêm nhiều trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.

Luật Cư trú 2020 bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú như hiện nay, Luật Cư trú 2020 bổ sung thêm các trường hợp xóa đăng ký thường trú, gồm:

Những người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Những người đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam , tước quốc tịch Việt Nam , hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam .

Hàng loạt trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất ảnh 1

Luật Cư trú 2020 bổ sung thêm các quy định về đăng ký thường trú, tạm trú (ảnh minh họa)

Những người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú ở chỗ ở mới.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú ở chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Ngoài ra, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật cũng bị xóa đăng ký thường trú.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung thêm trường hợp loại trừ không cần xóa đăng ký thường trú đối với người đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho việc tái hòa nhập và công tác quản lý của Nhà nước đối với người đã chấp hành xong bản án, quyết định xử lý hành chính. Trường hợp công dân đi lao động, học tập ở nước ngoài không phải để định cư cũng không bị xóa đăng ký thường trú.

Mặt khác, Luật cũng bổ sung quy định để quản lý đối với trường hợp công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú (những người chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu như người di cư, sống lang thang, không có giấy tờ tùy thân, không có chỗ ở hợp pháp hoặc có chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng không được chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú, tạm trú…).

Tin cùng chuyên mục