Hàng loạt quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020

  • 11/03/2020 15:32
  • 1 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN -Từ 1/7/2020, nhiều chính sách nổi bật về tiền lương, hợp đồng lao động, hình thức xử lý vi phạm, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định, hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với cán bộ khi có một trong các hành vi: Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính;

Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước…

Cũng theo Nghị định này, hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi có hành vi ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính.

Hình thức kỷ luật trên cũng sẽ được áp dụng đối với viên chức quản lý khi có một trong các hành vi: Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính; về thẩm quyền, thủ tục...; Không thực hiện kết luận kiểm tra.

Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, từ 1/7/2020 sẽ công khai kết quả đánh giá cán bộ. Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác.

Về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức, theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 thì thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng không phân biệt mức độ vi phạm, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm đến khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật.

Tuy vậy, từ 1/7/2020, Luật sửa đổi đã điều chỉnh thời hiệu đối với công chức như sau: Thời hiệu kỷ luật là 2 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; Thời hiệu kỷ luật là 2 năm đối với các hành vi vi phạm khác.

Bên cạnh đó tăng thời hạn xử lý kỷ luật từ 2 tháng lên 90 ngày, trường hợp phức tạp thì tăng từ 4 tháng lên 150 ngày.

Cũng từ 1/7/2020, do mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng, từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng kéo theo mức thưởng đối với Đảng viên cũng tăng mạnh.  Cụ thể, mức tiền thưởng kèm theo kỷ niệm chương sẽ tăng lên, từ 894.000 đồng lên 960.000 đồng. Bên cạnh đó, mức thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng cũng tăng theo. Cụ thể với Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, mức thưởng tăng từ 2.235.000 lên mức 2.400.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục