Hạn chót nộp hồ sơ, mới gia hạn được hơn 53.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

  • 29/07/2020 16:34
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Tính đến 28/7, toàn hệ thống thuế đã tiếp nhận được hơn 171.555 giấy đề nghị gia hạn, với tổng số tiền thuế được gia hạn là 53.400 tỷ đồng. Theo quy định của Nghị định 41, hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 30/7.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, mặc dù thời hạn chót tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã đến rất gần, tuy nhiên số hồ sơ gửi đến cơ quan thuế vẫn khá thấp so với dự tính ban đầu.

Tổng hợp nhanh của Tổng cục Thuế cho thấy, đến ngày 28/7/2020, cơ quan thuế đã tiếp nhận 171.555 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó, số giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp là 119.119 giấy đề nghị; số giấy đề nghị của cá nhân kinh doanh là 52.436 giấy đề nghị.

Dù chỉ còn 1 ngày để nộp giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất nhưng số người nộp thuế xin gia hạn không nhiều như tính toán

Dù chỉ còn 1 ngày để nộp giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất nhưng số người nộp thuế xin gia hạn không nhiều như tính toán

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.400 tỷ đồng. Trong đó, số thuế Giá trị gia tăng của doanh nghiệp được gia hạn là 28.913 tỷ đồng; số thuế Thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp được gia hạn là 20.508 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 3.381 tỷ đồng; Thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh nghiệp của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 597 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người nộp thuế, bố trí nhân lực, đặc biệt là cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, bộ phận “một cửa” để tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của tổ chức, cá nhân.

“Do thời hạn chót tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã đến rất gần, vì vậy cơ quan thuế đề nghị tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định 41 cần thực hiện ngay việc gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế thông qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, qua Cổng dịch vụ công quốc gia, qua bưu điện, hoặc đến trực tiếp đến cơ quan thuế để làm thủ tục gia hạn” – Tổng cục Thuế khuyến cáo.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính khi xây dựng Nghị định 41, sẽ có khoảng 180 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định này.

Tin cùng chuyên mục