Hai doanh nghiệp đầu tiên chuyển niêm yết từ HoSE sang HNX

  • 17/03/2021 13:13
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Hai doanh nghiệp đầu tiên là Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) và Công ty CP Bibica (BBC) đã chính thức chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với hai doanh nghiệp niêm yết là Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) và Công ty CP Bibica (BBC).

Theo đó, 14.992.367 cổ phiếu SSC và 15.420.781 cổ phiếu BBC sẽ dừng giao dịch trên HoSE sau ngày 23/3/2021 để chuyển giao dịch sang HNX theo hướng dẫn tại công văn 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021.

Hai doanh nghiệp đầu tiên chuyển niêm yết từ HoSE sang HNX ảnh 1

Bibica là một trong 2 doanh nghiệp đầu tiên chuyển niêm yết từ HoSE sang HNX

Trước đó, HNX, HoSE và Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) đã có buổi họp trực tuyến để trao đổi thống nhất quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX.

Cả 3 đơn vị đều thống nhất xây dựng quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ, chuyển giao thông tin dữ liệu doanh nghiệp, cài đặt hệ thống tại cả 3 đơn vị được tối ưu hoá với tiêu chí thời gian xử lý hồ sơ, thời gian ngừng giao dịch của cổ phiếu được rút ngắn tối đa, song vẫn đảm bảo việc xử lý dữ liệu, cài đặt hệ thống tại HoSE, VSD và HNX để các hoạt động liên quan tới cổ phiếu chuyển giao dịch như: giao dịch, công bố thông tin, giám sát giao dịch và thanh toán bù trừ đáp ứng yêu cầu.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho HNX và HoSE.

HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE mà không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HoSE và HNX phối hợp trong việc giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong giám sát.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng cho biết, đơn vị này đã nhận được hồ sơ của 3 doanh nghiệp đầu tiên chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX, bao gồm 2 doanh nghiệp nêu trên và 1 doanh nghiệp là Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã chứng khoán: NSC).

Tin cùng chuyên mục