• Ga hàng hóa đường sắt đầu tiên được xã hội hóa

    Ga hàng hóa đường sắt đầu tiên được xã hội hóa

    ANTĐ - Sáng 6/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã  khởi công trung tâm logistics đường sắt ga Yên Viên, đây là một trong dự án xã hội hóa đầu tư và thí điểm cho thuê có điều kiện bãi hàng đầu tiên của ngành đường sắt.