Hà Nội yêu cầu học sinh không được học thêm quá 5 môn học

  • 18/09/2015 17:47
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTĐ - Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa, học sinh cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau, mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học – là quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT  ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT qui định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở GD- ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị giáo dục rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm tại đơn vị.
Hà Nội tăng cường rà soát dạy thêm, học thêm đầu năm học

Hà Nội tăng cường rà soát dạy thêm, học thêm đầu năm học

Hà Nội tăng cường rà soát dạy thêm, học thêm đầu năm học

Sở GD-ĐT yêu cầu không để xảy ra tình trạng ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau. Công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm; điều kiện cơ cở vật chất lớp học đảm bảo thực hiện đúng qui định hiện hành.

Về nội dung, chương trình dạy thêm, học thêm, các trường phải quản lý để đảm bảo không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội qui định không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học.

Tin cùng chuyên mục