Hà Nội yêu cầu công khai chủ đầu tư, công trình vi phạm phòng cháy

  • 19/04/2018 12:14
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát các công trình còn tồn tại, vi phạm về PCCC.
Hà Nội yêu cầu công khai chủ đầu tư, công trình vi phạm phòng cháy

Văn phòng UBND TP vừa ra thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị về công tác PCCC nhà cao tầng, siêu tầng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo tình hình công tác PCCC và quản lý, đầu tư xây dựng công trình nhà cao tầng, siêu tầng  trên địa bàn Thnàh phố; ý kiến đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố, phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố kết luận, chỉ đạo như sau:

Giao Cảnh sát PCCC Thành phố phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Sửu tại Thông báo số 64/TB-VP ngày 5-4-2018.

Đồng thời, Cảnh sát PCCC Hà Nội phải chủ trì, phối hợp với cả Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát các công trình còn tồn tại, vi phạm quy định về PCCC; phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố dự thảo Thông báo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu kỹ, gửi đến từng chủ đầu tư của 490 công trình và các sở, ngành, UBND quận, huyện thị xã liên quan để phối hợp, thuẹc hiện xong trong tháng 4-2018.

Phải thường xuyên đăng tải công khai đầy đủ danh tính và nội dung tồn tại vi phạm về PCCC theo tiến độ kiểm tra, rà soát của từng công trình trên các báo của thành phố, Cổng thông tin điện tử TP để người dân biết và giám sát.

Bên cạnh đó, Cảnh sát PCCC Thành phố cần thống kê, phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, nổ trên địa bàn thành phố trong thời gian qua để xây dựng nội dung tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo cho người dân về nguy cơ cháy nổ và các biện pháp chủ động phòng ngừa.

Đối với hệ thống cấp nước, trụ chữa cháy trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát tổng thể về nguồn nước phục vụ chữa cháy hiện có, xác định rõ năm 2016, 2017, quý 1 - 2018 đã có thêm bao nhiêu nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Trên cơ sở rà soát, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp, lắp đặt bổ sung, duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo tình trạng hoạt động của các trục cấp nước, nguồn nước chữa cháy...

Tin cùng chuyên mục