Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp chủ hộ cho thuê nhà thu sai giá bán lẻ điện

  • 26/07/2018 14:37
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp chủ hộ cho thuê thu sai giá bán lẻ điện theo quy định của pháp luật.
Chủ nhà trọ thu sai giá điện sẽ bị xử lý nghiêm

Chủ nhà trọ thu sai giá điện sẽ bị xử lý nghiêm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3343/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 9-4-2013 về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở.

Theo đó, UBND TP giao Sở Công Thương, CATP Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) phối hợp đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 9-4-2013 của UBND TP;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của người dân và các cơ quan, đơn vị để kịp thời xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền về quy định, chính sách giá bán lẻ điện; Chủ động nắm bắt thông tin, rà soát các điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn được phân công quản lý, phối hợp với ngành điện tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp chủ hộ cho thuê thu sai giá theo quy định.

EVN HANOI chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tập trung rà soát, tổng hợp, bổ sung đầy đủ các điểm có nhà cho thuê để ở, thực hiện việc áp định mức sinh hoạt bậc thang theo hướng đơn giản thủ tục nhất;

Triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền kết hợp với hướng dẫn và yêu cầu các chủ hộ cho thuê ký cam kết thực hiện thu tiền điện đúng quy định, làm cơ sở để lực lượng kiểm tra viên điện lực kiểm tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp chủ hộ vi phạm theo quy định của pháp luật; báo cáo Sở Công Thương trước ngày 25 hàng tháng.

Sở Công Thương là đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này, định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND TP chỉ đạo kịp thời; Khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện tốt và kiểm điểm các đơn vị chưa nghiêm túc, chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều người thuê trọ, giá điện áp dụng với người thuê trọ tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội vẫn rất cao, lên đến 4.500-5.000 đồng/kWh, gấp hơn 2 lần giá bán lẻ điện theo quy định của Nhà nước, gây khó khăn cho người thuê trọ. 

Tin cùng chuyên mục