Hà Nội xem xét triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng

  • 12/09/2019 13:54
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 12-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp Tập thể UBND TP để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND TP. 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Tại hội nghị, tập thể UBND thành phố cho ý kiến về về một số nội dung: Xem xét, quyết định thông qua về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND TP cũng xem xét, thông qua Quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội; Xem xét, quyết định thông qua về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội; Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội.

Tập thể UBND thành phố cũng đã thảo luận cho ý kiến, biểu quyết về một số nội dung quan trọng khác, như: Sửa đổi bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 26/11/2017 về việc Ban hành Quy chế xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP Hà Nội; Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND Thành phố.

Xây dựng phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn TP Hà Nội; Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn thành phố; Ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố...

Tin cùng chuyên mục