Hà Nội xem xét Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, phòng

  • 17/07/2019 14:04
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Từ nay đến cuối năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện các đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng phương án nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp, đồng thời xem xét phương án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí của thành phố…
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp

Sáng nay, 17-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số chuyên đề công tác quan trọng.

Phiên họp đã tiến hành đánh giá về kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong 6 tháng qua, việc tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập; thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, biên chế hợp đồng theo quy định mới, thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp…

Các đại biểu cũng đã thảo luận về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo; quản lý cấp sở, cấp phòng đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền, trưởng cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập diện Ban cán sự đảng UBND Thành phố quản lý; Đề án sắp xếp các đảng bộ khối, Đảng bộ các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội.

Cùng đó, phiên họp còn cho ý kiến về việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp, phát triển vả quản lý báo chí thành phố Hà Nội theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Báo cáo về xây dựng Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Thành phố.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố đánh giá, 6 tháng qua, các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo đề ra đều được thực hiện hiệu quả, một số nhiệm vụ vượt kế hoạch.

Trong đó, các cấp, ngành, cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo đã phối hợp tham mưu kịp thời các nội dung theo Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch trọng tâm năm 2019 của Ban Chỉ đạo; tiếp tục xây dựng các đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng phương án nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp Thành phố giai đoạn 2018-2021.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, chủ động tham mưu, tích cực phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đang triển khai.

Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo lưu ý cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này để xây dựng, hoàn thiện và triển khai các đề án, nhiệm vụ trên tinh thần thận trọng, đảm bảo sự ổn định nhưng đồng thời phải khẩn trương, kịp thời và hiệu quả; phù hợp với công tác thường xuyên, các nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống, cơ quan đơn vị thực hiện.

Tin cùng chuyên mục