Hà Nội xem xét bổ sung một số quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức

  • 06/02/2020 09:44
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 6-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tập thể UBND thành phố họp phiên tập thể tháng 1/2020 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp

Sáng 6-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tập thể UBND thành phố họp phiên tập thể tháng 1/2020 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản, đại diện các ban của HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành cùng dự phiên họp.

Theo đó, tập thể UBND thành phố cho ý kiến và biểu quyết về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố đối với 3 lĩnh vực thủy lợi, thông tin truyền thông.

Các thành viên tập thể UBND thành phố cũng đã cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác, như: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất và xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Tập thể UBND TP cũng thảo luận xem xét ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền thuê đất, thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020; Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí khi công nhận danh hiệu Làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống...

Tin cùng chuyên mục