Hà Nội xác nhận tư cách 105 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021

  • 09/06/2016 14:23
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Hôm nay 9-6, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã họp thông qua Nghị quyết xác định tư cách 105 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.
105 ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND TP Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND

105 ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND TP Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND

Cuộc bầu cử ngày 22-5 đã thành công tốt đẹp với 98,97% cử tri đi bầu đại biểu HĐND TP Hà Nội. Có 2.149 trên tổng số 4.876 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%, cuộc bỏ phiếu được tiến hành đúng quy định.

Qua đó, Thành phố Hà Nội đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, từ ngày công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP đến nay, Ủy ban Bầu cử TP không nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND.

Căn cứ kết quả bầu cử và Điều 88 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thảo luận, thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND.

Nghị quyết đã quyết nghị, xác nhận 105 ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND TP Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP Hà Nội Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được trao cho 105 đại biểu trước kỳ họp thứ nhất dự kiến được tổ chức vào ngày 14-6 tới.

Tin cùng chuyên mục