Hà Nội: Vận động cán bộ, công chức nói không với tiêu cực

  • 26/08/2019 14:43
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa xây dựng, ban hành kế hoạch phát động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
Cán bộ, công chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức

Cán bộ, công chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động “Năm không” trong cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô, gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Một nội dung đáng chú ý trong triển khai cuộc vận động là các cấp công đoàn Thành phố tập trung vận động cán bộ, công chức, viên chức trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị… loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết trong việc xây dựng chính sách, pháp luật.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, nhất là các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, những quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn ngừa tình trạng thất thoát, tham nhũng.

Đặc biệt, chú trọng nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Công đoàn cũng vận động cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm phát hiện, phản ảnh tới người có thẩm quyền về hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hoá công sở, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng nhấn mạnh, việc triển khai Cuộc vận động phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức tự giác thực hiện.

Đặc biệt, Cuộc vận động phải được phát động và triển khai gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, các phong trào, các Cuộc vận động đã được triển khai ở địa phương, đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí.

Tin cùng chuyên mục