Hà Nội tinh giản gần 1.000 cán bộ

  • 19/10/2016 18:20
  • 0 bình luận
  • Đông Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Ban Pháp chế - HĐND TP Hà Nội vừa công bố kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và chính sách tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố đã giảm được 46 phòng, ban; 121 đơn vị sự nghiệp và tinh giản gần 1.000 cán bộ…
Hà Nội đi đầu trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế (Ảnh minh họa)

Hà Nội đi đầu trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế (Ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND TP Hà Nội, giám sát tại các sở ngành, quận huyện cho thấy, các đơn vị hành chính, sự nghiệp của thành phố đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Cụ thể, đến hết tháng 8-2016, toàn thành phố đã sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức với 22 sở, trong đó đã giảm được 46 phòng, ban tại 22 sở. Cùng với đó, sau sắp xếp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, thành phố đã giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị, tương đương 30,2% so với trước sắp xếp.

Cũng theo kết quả giám sát của Ban Pháp chế, việc triển khai đề án tinh giản biên chế đã được thành phố thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Cụ thể, đến hết tháng 8-2016, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đều đã xây dựng xong đề án tinh giản biên chế. Thành phố đã thực hiện tinh giản được 3 đợt và đảm bảo chế độ đúng theo quy định. Theo đó, toàn thành phố đã giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế (16 công chức; 83 viên chức; 52 công chức cấp xã) và 704 hợp đồng có chỉ tiêu.

Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cũng nêu ra một số mặt hạn chế, tồn tại trong công tác sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế của thành phố. Đơn cử, việc bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị còn chưa hợp lý, còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn ký hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt số được giao theo nghị quyết của HĐND TP. Ban Pháp chế chỉ rõ một số trường hợp cụ thể như: Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tự ký 7 hợp đồng, huyện Thanh Oai tự ký 12 hợp đồng, quận Long Biên ký 27 hợp đồng. Ban Pháp chế cũng cho rằng trong bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị thực hiện còn tăng so với chỉ tiêu được giao. Ví dụ, huyện Chương Mỹ tăng 19 chỉ tiêu hợp đồng, huyện Mỹ Đức tăng 46 chỉ tiêu lao động định mức…

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, sau giám sát, tình trạng viên chức đang thực hiện nhiệm vụ của công chức hay hợp đồng lao động vẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số đơn vị tồn tại đã lâu vẫn chưa được khắc phục, để kéo dài mặc dù vấn đề này đã được HĐND TP giám sát và có kiến nghị.

Kết thúc giám sát, Ban Pháp chế - HĐND TP Hà Nội kiến nghị UBND TP chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các đơn vị Y tế theo hướng: sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình thành 1 đơn vị. Ngoài ra, Ban Pháp chế cũng đề nghị UBND TP Hà Nội có lộ trình giải quyết dứt điểm tồn tại cụ về việc viên chức thực hiện nhiệm vụ của công chức, lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số đơn vị hành chính và nghiêm cấm các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của thành phố tự ký hợp đồng lao động, sử dụng nguồn ngân sách khoán chi thường xuyên để chi trả lương vi phạm các quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục