Hà Nội tinh giản biên chế đúng tinh thần "2 ra, 1 vào"

  • 10/12/2018 10:10
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, để tinh giản biên chế, thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND quận huyện thị xã bổ sung người thay thế theo nguyên tắc “2 ra vào 1” và đảm bảo người được bổ sung đáp ứng tốt yêu cầu công việc...
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng phát biểu tại hội nghị

Sáng 10-12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, năm 2019, UBND TP đề nghị các đơn vị tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

Cùng đó, liên quan tới Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, các sở ngành cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những nội dung đề xuất phân cấp cụ thể trong nội bộ TP để chính quyền hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với các quận huyện, trên cơ sở mô hình thí điểm của quận Long Biên, cần chủ động rà soát tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối. 

Ông Trần Huy Sáng khẳng định, về biên chế, thành phố sẽ thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngoài lĩnh vực giáo dục và y tế, mỗi năm giảm 2% biên chế. Đối với các Hội đặc thù, thực hiện lộ trình giảm dần biên chế viên chức khi có người nghỉ hưu, chuyển sang định suất lao động. 

"Đề nghị thủ trưởng sở, ban ngành, Chủ tịch UBND quận huyện thị xã nghiên cứu và có các giải pháp thực hiện tinh giản biên chế. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu về việc giải quyết tinh giản biên chế đúng người, bổ sung người thay thế theo nguyên tắc “2 ra 1 vào” và đảm bảo người được bổ sung đáp ứng tốt yêu cầu công việc, tránh lãng phí ngân sách nhà nước", ông Sáng nói.

Tin cùng chuyên mục