Hà Nội tinh giản 185 biên chế trong năm 2020

  • 04/12/2019 15:37
  • 0 bình luận
  • Ngân Tuyền
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 4/12, tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND TP khóa XV, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020 với 95/96 đại biểu có mặt tán thành.

Trước khi các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trình bày tờ trình, trong đó nêu kế hoạch sử dụng biên chế năm 2020. Theo đó, quan điểm và căn cứ xây dựng kế hoạch là quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%.

Cụ thể kế hoạch sử dụng biên chế năm 2020, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thành phố trong năm 2020 và căn cứ nêu trên, UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2020 như sau:

Biên chế hành chính là 9.479 biên chế, trong đó, 8.042 biên chế công chức, giảm 185 biên chế so với năm 2019. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2020 tại Quyết định số 717/QĐ-BNV ngày 04/9/2019.

Hà Nội sẽ tinh giản 185 biên chế công chức trong năm 2020

Hà Nội sẽ tinh giản 185 biên chế công chức trong năm 2020

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 1.437 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2019; Lao động định mức 0 chỉ tiêu, giảm 242 chỉ tiêu so với năm 2019.

Biên chế sự nghiệp là 142.564 biên chế, trong đó, 122.765 biên chế viên chức (dự phòng 2.793 biên chế), giảm 1.000 biên chế so với năm 2019, gồm giảm 3.721 biên chế hưởng lương ngân sách do chuyển 19 đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ chi thường xuyên;

Giảm 51 biên chế tại đơn vị sự nghiệp khác (theo tỷ lệ giảm 2%); tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ và một phần dự phòng phát sinh năm 2020, tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 10.869 chỉ tiêu, giảm 405 chỉ tiêu so với năm 2019; Lao động họp đồng theo định mức là 8.930 chỉ tiêu, không thay đổi so với năm 2019.

Sau nghe tờ trình của UBND TP, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nghị quyết giao UBND TP tổ chức triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo đúng Nghị quyết của HĐND TP cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện ngay từ đầu năm.

Trong năm 2020, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp (bao gồm cả số lượng dự phòng công chức hành chính và viên chức sự nghiệp), UBND TP thống nhất với thường trực HĐND TP trước khi thực hiện và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp trong năm 2020.

Tin cùng chuyên mục