Hà Nội: Thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 cao nhất gần 400 triệu đồng

  • 28/12/2018 14:59
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 28-12, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là 396.100.000 đồng/người thuộc khối doanh nghiệp FDI.
Năm nay, trên địa bàn TP Hà Nội doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là 396.100.000 đồng/người

Năm nay, trên địa bàn TP Hà Nội doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là 396.100.000 đồng/người

Sở LĐ-TB&XH cho biết, năm 2018, kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhiều doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tiền lương trả cho người lao động tăng cao hơn so với năm 2017 từ 7% đến 9%.

Về mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết dương lịch 2019 cho người lao động. Đối với thưởng Tết âm lịch 2019, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% đến 6%.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị đến thời điểm hiện nay (5.025 doanh nghiệp), Sở LĐ-TB&XH tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 như sau: Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng Tết dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 1.050.000 đồng/người, tăng 5,1% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đối với thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 3.800.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch bình quân năm 2019, là 620.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 12.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết âm lịch bình quân năm 2019 là 4.000.000 đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch 2019 là 660.000 đồng/người, tăng 1,2% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.750.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết âm lịch trung bình là 4.200.000 đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 72.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch 2019 bình quân là 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 4.800.000 đồng/người, tăng 4,4% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 396.100.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Tin cùng chuyên mục