Hà Nội: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định

  • 16/10/2019 08:05
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 20, diễn ra ngày 15-10-2019.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng và Văn phòng Trung ương!

Thưa Ban Chấp hành và các đồng chí đại biểu!

Với tinh thần tích cực, trách nhiệm, sau 1 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Tại Hội nghị, các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu đã thảo luận tập trung, cho ý kiến vào 4 nội dung quan trọng:

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

(2) Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019;

(3) Báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh - Hà Nội);

(4) Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Đặc biệt là, Hội nghị đã chia tổ thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, phát biểu ý kiến nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, với nhiều lượt ý kiến của các đại biểu vào nội dung rất quan trọng là dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Các đồng chí Tổ trưởng đã tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, báo cáo Ban Chấp hành. Thường trực Thành ủy điều hành Hội nghị đã tóm tắt, tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận từng nội dung. Thay mặt Thành ủy, tôi trân trọng và đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất thẳng thắn, sâu sắc, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí; đồng thời, xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

* Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2019:

Với tinh thần quyết tâm của năm có ý nghĩa quan trọng “nước rút”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã phát huy đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, phối hợp đồng bộ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và 9 tháng qua đã đạt kết quả tích cực, nổi bật là:

(1) Chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Trung ương phân công. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu các cấp, các ngành.

(2) Chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã sớm thành lập và triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng văn kiện và tổ chức phục vụ Đại hội.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 Thành ủy đã cho ý kiến vào Chủ đề Đại hội, và Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Tại Hội nghị lần này, Thành ủy cho ý kiến vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Qua thảo luận cho thấy các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị và thống nhất với dự thảo Đề cương chi tiết do Ban Thường vụ Thành ủy trình tại Hội nghị.

(3) Chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố” gắn với Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và đạt nhiều kết quả: đã triển khai các Đề án sắp xếp Đảng bộ khối theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị và triển khai Đề án số 21 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương.

Tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể và công chức, viên chức khối các cơ quan quản lý Nhà nước bảo đảm nghiêm túc, công khai, đúng quy định. Trên cơ sở Kết luận số 46 của Bộ Chính trị, Thành phố đã hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định...

(4) Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15 gắn với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy; đến ngày 20/9/2019, Thành phố đã giải quyết và đưa khỏi danh sách 82/150 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi (tiếp tục đưa 04 vụ việc mới vào danh sách, hiện nay còn 72 vụ việc); củng cố xong 40/98 tổ chức cơ sở đảng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(5) Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, từ đầu khóa Thành ủy đã phê duyệt Kế hoạch và đã phối hợp với Ban Thường vụ 34 tỉnh, thành ủy tổ chức thành công các Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa các địa phương trong những năm qua và kế hoạch hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa về công tác an sinh xã hội, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của các địa phương cũng như một số thành phố, quốc gia có quan hệ hợp tác hữu nghị.

(6) Các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, có nhiều điểm mới. Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội tại hội nghị

Chín tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao hơn cùng kỳ; GRDP (cách tính mới) tăng 7,35% (cùng kỳ tăng 7,01%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 186.589 tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán, tăng 14,3% cùng kỳ. Môi trường đầu tư được cải thiện; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 245,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 6,23 tỷ USD.

Du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá; khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,55 triệu lượt, tăng 9,5%; trong đó khách quốc tế đạt 4,71 triệu lượt, tăng 10,1% cùng kỳ. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 2/63.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành và nhân dân triển khai quyết liệt. Đến nay, Thành phố đã có 06 huyện, 325/386 xã (chiếm 84,2% số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018. Cải thiện đời sống, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2018 tăng lên 46,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 2,57%, toàn thành phố còn 1,16%.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; hoàn thành xây dựng Hồ sơ trình UNESCO đề cử Hà Nội tham gia mạng lưới các “Thành phố sáng tạo”; triển khai thí điểm “Bộ quy tắc ứng xử trong gia đình”. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện; dịch bệnh trên người được kiểm soát.

An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, Thành phố đã tổ chức thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối diễn tập khu vực phòng thủ cấp Thành phố năm 2019 (HN19), được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Thay mặt Thành ủy, tôi biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2019.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành phố còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và trong các chi bộ doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên có nơi thiếu chặt chẽ, cá biệt để cán bộ vi phạm pháp luật phải xử lý. Công tác nắm tình hình, phát hiệu dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng.

Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh, kiểm tra, giám sát còn hạn chế nên hiệu quả các cuộc thanh, kiểm tra, giám sát chưa cao. Việc tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng ở một số đơn vị còn chậm. Chỉ số PAPI vẫn trong nhóm thấp cả nước. Tỷ lệ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp, đất rừng, đất công, xây dựng trái phép còn diễn ra và chưa được xử lý dứt điểm. Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế và sản xuất nông nghiệp. Tình hình cháy, nổ, ô nhiễm môi trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó lường; xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

9 tháng đầu năm, Hà Nội đạt mức tăng trưởng 7,35%

9 tháng đầu năm, Hà Nội đạt mức tăng trưởng 7,35%

* Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Thời gian từ nay đến cuối năm 2019 không còn dài, song khối lượng công việc cần phải thực hiện và hoàn thành rất lớn, trong khi bối cảnh tình hình dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và nhiều thách thức, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; sự hợp tác, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt của các cấp, các ngành. Tôi đề nghị lưu ý một số việc sau:

Một là, quán triệt tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và các chỉ đạo của Trung ương, các cấp, các ngành Thành phố cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019; kết quả thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố khóa XVI, gắn với thực hiện tốt các kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra;

Quyết liệt thực hiện các giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn, hạn chế và 15 nhóm nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy kết luận tại hội nghị ngày 09/10/2019; đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

Hai là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội theo quy định. Chuẩn bị chu đáo tổ chức đại hội chi bộ và đại hội điểm cấp cơ sở.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII đảm bảo chất lượng, trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 22.

Trong đó cần lưu ý chỉ đạo thực hiện đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học, sát thực các mục tiêu, 16 chỉ tiêu lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XVI đề ra, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những “điểm nghẽn”, “nút thắt”, rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra được mục tiêu, các chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi.

Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị cần phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các ngành, các giới nhằm nâng cao chất lượng dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Ba là, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua Đề án quản lý theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tiến độ.

Tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, rà soát, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp theo; không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 đảm bảo, dân chủ, công bằng, thực chất.

Về việc sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố; bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cần rà soát, đánh giá chính xác tình hình của các xã, phường, thị trấn, làm rõ được từng vấn đề khó khăn, vướng mắc và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ; thực hiện từng bước, chặt chẽ, thận trọng theo Kế hoạch, lựa chọn đơn vị thực hiện thí điểm, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trước khi tổ chức thực hiện rộng rãi, không để ảnh hưởng đến đại hội Đảng cấp chi bộ, cấp cơ sở, giữ vững ổn định tình hình địa phương.

Bốn là, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng; hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 tăng 7,5% trở lên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và cung cấp thông tin, giải thích cho người dân. Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, nhất là các công trình trọng điểm, các dự án cấp nước sạch, xử lý chất thải rắn, nước thải.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố. Chủ động và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

- Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh nhất là sốt xuất huyết; quyết liệt chỉ đạo dập dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn;

Triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm, phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhất là dịp cuối năm. Quan tâm chăm lo, chuẩn bị phục vụ chu đáo cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết nguyên đán Canh Tý vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, nhất là dịp cuối năm, bảo đảm môi trường bình yên của Thủ đô.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển của Thủ đô Hà Nội với các địa phương trong và ngoài nước, nâng cao uy tín, vị thế của Thủ đô.

Năm là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; các hoạt động chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam, 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; các sự kiện lớn trong năm 2020 của Thủ đô và đất nước: 90 năm ngày thành lập Đảng, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm.

Thưa các đồng chí!

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Thành ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Một lần nữa, thay mặt Thành ủy, chúc toàn thể các đồng chí đại biểu và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!  

 Xin chân thành cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục