Hà Nội thống nhất danh sách 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI

  • 18/04/2021 13:02
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTD.VN -  Ngày 17-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI với 55/55 đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.
Hà Nội thống nhất danh sách 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI ảnh 1

Các đại biểu giơ tay biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 160 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (danh sách sơ bộ tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai) có 24 người nộp đơn xin rút, 2 người có mức tín nhiệm cử tri nơi cư trú không đạt 50%, số còn lại là 162 người để lập danh sách lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội theo cơ cấu: 63/162 nữ (38,89%); 53/162 người tái cử (32,71%); 4/162 người dân tộc (2,46%); 35/162 người dưới 40 tuổi (21,60%); 23/162 người ngoài đảng (14,2%); 139/162 đảng viên (85,8%).

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất, 2 người có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất trong số 162 ứng cử viên trên sẽ không có tên trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI. Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất số lượng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI là 160 người, để đảm bảo quy định theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các Quyết định của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách của các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; nắm và định hướng dư luận nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử; phối hợp với chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin cùng chuyên mục