Hà Nội thiết kế 3 phương án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

  • 04/05/2018 13:07
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, dự kiến mô hình tổ chức thí điểm chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội sẽ được thiết kế theo 3 phương án và thành phố chỉ thí điểm mô hình này ở cấp quận theo đúng Kết luận 22 của Bộ Chính trị. 
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội thảo

Sáng nay, 4-5, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Chính quyền đô thị Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Thực trạng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của HĐND, UBND quận, huyện, thị xã và đề xuất mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội”.

Tại hội thảo, các đại biểu là những nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng đề án xác định rõ thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền tại các cấp của thủ đô Hà Nội là căn cứ thực tiễn để đề xuất thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị, việc tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị các cấp phải phù hợp với đặc điểm, tính chất quản lý đô thị, với quá trình hình thành, phát triển đô thị của thành phố, đồng thời bảo đảm sự phát triển bền vững của đô thị trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ trì và phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, về phạm vi Đề án chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội, thành phố thực hiện theo đúng Kết luận 22 của Bộ Chính trị, tức chỉ tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở cấp quận.

Các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu góp ý về mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội tại hội thảo

Các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu góp ý về mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội tại hội thảo

Nhất trí với ý kiến một số đại biểu, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho rằng, việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị cần thiết phải có lộ trình thực hiện.

Về mô hình cụ thể, dự kiến mô hình tổ chức thí điểm chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội sẽ được thiết kế theo 3 phương án.

Trong đó, phương án 1 và phương án 2 là xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (thành phố), một cấp hành chính (quận) và một cơ quan hành chính đại diện (phường), riêng cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị hành chính tổ chức theo thiết chế Thủ trưởng hành chính hoặc thiết chế Ủy ban.

Còn phương án 3 là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền ở đô thị (thành phố và quận), một cơ quan hành chính đại diện (phường), cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị hành chính tổ chức theo thiết chế Ủy ban.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ, 3 phương án được thiết kế mới là những gợi mở ban đầu, còn thực tiễn thì còn rất nhiều việc cần phải đánh giá, nhất là phải có đánh giá tác động của từng phương án khi thực hiện thí điểm ra sao. Thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để phục vụ việc hoàn thiện nội dung các chuyên đề và Đề án thí điểm chính quyền đô thị trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục