Hà Nội tạm dừng bán nhà đất công

  • 21/03/2017 11:45
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Công văn nêu rõ, UBND TP nhận được công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó cho biết, thời gian qua, việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản liên quan có một số điểm chưa thống nhất, chưa chặt chẽ, dễ gây thất thoát tài sản Nhà nước nên Bộ Tài chính đã dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trong thời gian chờ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng bán đấu giá nhà đất công

Hà Nội yêu cầu tạm dừng bán đấu giá nhà đất công

Về nội dung trên, UBND TP giao sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố thực hiện rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc đơn vị quản lý đã được UBND TP phê duyệt; trường hợp có cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg nhưng chưa hoàn thành các thủ tục để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phải tạm dừng theo chỉ đạo tại công văn nêu trên; tổng hợp, gửi Sở Tài chính báo cáo theo quy định (bao gồm cả trường hợp đã hoàn thành và chưa hoàn thành thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty Nhà nước quy định tại Quyết định này được thực hiện thông qua hình thức đấu giá.

Giá bán tài sản trên đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định phải bảo đảm phù hợp với giá trị còn lại theo thực tế đánh giá lại; giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Sở Tài chính xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. 

Tin cùng chuyên mục