Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển lãnh đạo

  • 26/12/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. 

Theo đó, TP giao Sở Nội vụ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố” trong quý II-2013. Cũng liên quan đến nội dung “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, thành phố giao Sở Nội vụ thực hiện hàng loạt đề án đáng chú ý như “Thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh” áp dụng thống nhất từ năm 2013 trở đi; “Nghiên cứu xây dựng một số khung năng lực đối với chức danh lãnh đạo, quản lý (từ cấp phòng trở xuống) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp”. TP yêu cầu, phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tin cùng chuyên mục