Hà Nội sẽ sớm hoàn thành hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự

  • 05/08/2019 17:11
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài

ANTD.VN - TP Hà Nội sẽ tập trung đầu tư, hoàn thành hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, kết hợp với đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội sẽ sớm hoàn thành hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự

Hà Nội sẽ sớm hoàn thành hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 166 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 141 ngày 28/5/2019 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo các cấp, ngành tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông: hoàn thiện và triển khai “Chương trình tổng thể đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trên cơ sở các nguyên tắc sau: đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn 2017-2020; tiến độ 38 công trình giao thông trong danh mục các công trình trọng điểm; đầu tư các công trình giao thông kết nối chống ùn tắc giao thông, các công trình dân sinh bức xúc, các cầu yếu; Đầu tư khép kín các tuyến đường vành đai; Các công trình giao thông kết nối liên khu vực: đường tỉnh, đường huyện, đường liên huyện để ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với các huyện có lộ trình lên quận, nhằm đảm bảo chỉ tiêu diện tích đất dành cho giao thông.

Đầu tư xây dựng các bến xe, bãi đỗ, trung tâm tiếp vận xe theo quy hoạch; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư bến xe, bãi đỗ xe theo quy hoạch để thực hiện lộ trình di chuyển các bến xe ra ngoài các quận nội thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; Phát triển, hoàn thành chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng đến năm 2020 đạt 20% - 25%.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động quản lý giao thông vận tải và quản lý trật tự, an toàn giao thông. Gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng; Phát triển giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân theo lộ trình hợp lý; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành giao thông; Triển khai ứng dụng công nghệ Iparking trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn.

TP cũng sẽ tập trung đầu tư, hoàn thành hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, kết hợp với đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường thủy, lập bến bãi trái phép, các bến đò ngang, phà qua sông, phương tiện thủy chở khách trên sông, phương tiện thủy nội địa không phép tại các khu du lịch, phương tiện không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn giao thông đường thủy; các vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến sông khai thác vận tải thủy, các bến phà, bến đò...

Hà Nội cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và có biện pháp quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông; công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải…

Tin cùng chuyên mục