Hà Nội sẽ đấu thầu lắp đặt hàng nghìn camera phục vụ điều hành thông minh

  • 12/02/2020 18:33
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận sớm làm thủ tục đấu thầu việc lắp đặt camera, tối thiểu trong năm phải lắp đặt khoảng 15 – 17 nghìn camera để phục vụ công tác điều hành thông minh...
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chiều 12-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố trong ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2019, các hệ thống thông tin, dữ liệu cốt lõi tiếp tục được thành phố duy trì, khai thác hiệu quả.

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được các sở, ngành tiếp tục triển khai thực hiện. Tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%, cấp giấy phép đầu tư qua mạng đạt 73%. 

Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến với tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến của cả 3 cấp năm 2019 đạt trên 85%…

Bên cạnh đó, 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng.

100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước thành phố được thực hiện trên môi trường mạng.

Hà Nội cũng tiếp tục duy trì hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của thành phố.

Tính đến hết năm 2019, tổng số thủ tục hành chính đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.448/1.818 thủ tục. Năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố là hơn 2,4 triệu hồ sơ. Hà Nội cũng là một trong ba tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước đi đầu triển khai tích hợp 14 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi nghe các sở, ngành thành phố đã báo cáo về công xây dựng chính quyền điện tử, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng tốc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong thực hiện công tác xây dựng chính quyền điện tử. 

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì hoàn thiện hồ sơ đấu thầu thuê đường truyền, máy chủ, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ ngay kinh phí đầu tư công nghệ thông tin trong tháng 2-2020; khẩn trương xây dựng khung kiến trúc điện tử 2.0; rà soát tất cả cán bộ vừa trúng tuyển viên chức để đào tạo công nghệ thông tin đạt trình độ C trở lên.

Chủ tịch UBND TP nêu rõ, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chuyên ngành, có nhiệm vụ thẩm định các dự án về công nghệ thông tin của thành phố.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Văn phòng UBND triển khai trung tâm kiểm soát, bảo đảm an toàn mạng của thành phố; hoàn thành tư vấn, thi công trung tâm điều hành giao thông thông minh; mời chuyên gia đánh giá về tiêu chuẩn xây dựng chính quyền điện tử của thành phố.

Đồng thời, UBND các quận sớm làm thủ tục đấu thầu việc lắp đặt camera, tối thiểu trong năm phải lắp đặt khoảng 15 nghìn – 17 nghìn camera, đồng thời tiếp tục hoàn thiện và thí điểm triển khai các ki ốt dịch vụ công ngay tại các tòa nhà chung cư.

Chủ tịch UBND TP cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với tình hình đơn vị.

Trong đó, Cục Thuế Hà Nội khẩn trương rà soát, lắp đặt hệ thống hóa đơn điện tử và nộp thuế qua mạng; Công an thành phố đôn đốc các đơn vị thường xuyên cập nhật dữ liệu về dân cư; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng ngay công tác thí điểm chương trình học theo hình thức 3D, thực tế ảo và đôn đốc các trường cập nhật dữ liệu về điểm số, hạnh kiểm của học sinh; Sở Công Thương đẩy nhanh việc cung cấp tất cả dịch vụ công ở cấp độ 4, thanh toán điện tử ngay trong quý I-2020...

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tất cả các đơn vị kiểm tra rà soát, báo cáo thành phố về việc công khai các dịch vụ công của thành phố để tuyên truyền cho người dân...

Tin cùng chuyên mục