Hà Nội sẽ biểu dương 175 gương lao động điển hình tiên tiến

  • 25/02/2020 13:32
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Liên đoàn Lao động TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô giai đoạn 2015-2020.
Hà Nội sẽ biểu dương 175 gương lao động điển hình tiên tiến

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô được tổ chức nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động Thủ đô 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn Thủ đô, qua đó khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ biểu dương, tôn vinh 175 gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân Anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, các tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”; “Sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”, cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp.

Các tấm gương này được lựa chọn và giới thiệu qua Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Dự kiến Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô giai đoạn 2015- 2020 sẽ được tổ chức cuối tháng 6/2020 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

Tin cùng chuyên mục