Hà Nội: Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã phải thận trọng

  • 14/10/2019 19:49
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Lưu ý các nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội từ nay đến hết năm 2019 còn rất nặng nề, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, đối với những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp thì phải thực hiện thận trọng, không được nóng vội.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị

Chiều nay, 14-10, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” đã họp, thảo luận về Báo cáo tóm tắt triển khai thực hiện và tờ trình chuẩn bị hội nghị tổng kết chương trình. 

Trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh khẳng định, qua việc triển khai thực hiện chương trình 01 đã góp phần tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cũng nhấn mạnh, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, việc thực hiện chương trình Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã đạt được kết quả tích cực, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị mà còn giúp củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình này phải phân tích rõ hơn các hạn chế, yếu kém; bổ sung các bài học kinh nghiệm.

Hiện tại, trong bản dự thảo Báo cáo, ngoài việc nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tình hình thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề liên quan, các nội dung cụ thể của chương trình 01, cũng đã chỉ ra 5 hạn chế, yếu kém, 3 nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm; đồng thời cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu các ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình 01 cả về nội dung và hình thức.

Đặc biệt, phải đi sâu phân tích bảo đảm thực chất, thuyết phục những mặt làm được cũng như hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm.

Nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ thực hiện Chương trình 01-CTr/TU từ nay đến hết năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Trong đó, đối với những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp như triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, phải thực hiện thận trọng, từng bước vững chắc, không được nóng vội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng chỉ đạo chuẩn bị hội nghị tổng kết Chương trình 01-CTr/TU theo hướng gộp với tổng kết Chương trình số 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm TTATXH trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020” và Chương trình số 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020”.

Tin cùng chuyên mục