Hà Nội: Rà soát, xác minh các doanh nghiệp thuộc đối tượng được khoanh, xóa nợ thuế

  • 24/06/2020 15:33
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Cục Thuế TP Hà Nội đang tập trung rà soát dữ liệu, lập danh sách người nộp thuế thuộc diện khoanh nợ, xóa nợ; xây dựng quy trình các bước thực hiện; đồng thời, phối hợp với cơ quan công an, UBND phường xã trong việc xác minh tình trạng của những doanh nghiệp, đại diện pháp luật của doanh nghiệp thuộc đối tượng khoanh, xóa nợ thuế.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, nhờ những nỗ lực thu hồi nợ thuế nên trong những năm gần đây, số nợ của các doanh nghiệp do Cục Thuế Hà Nội quản lý đã liên tục giảm. Cụ thể, từ năm 2015 đến năm 2019 số nợ trên dưới 90 ngày trên địa bàn đã giảm 10.561 tỷ (tương đương 48,7%); tỷ trọng nợ trên số thu NSNN trên địa bàn đã giảm mạnh xuống mức 4,4%.

Mặc dù vậy, tình hình nợ thuế vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là công tác quản lý và xử lý số nợ khó thu của nhóm đối tượng là người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh... ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng nợ.

Với nhóm đối tượng nợ khó thu này, cơ quan thuế phải phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với các sở ban ngành áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định, đồng thời vẫn quản lý theo dõi số tiền nợ thuế và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành.

Những khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi đang là "gánh nặng" cho cơ quan thuế (ảnh minh họa)

Những khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi đang là "gánh nặng" cho cơ quan thuế (ảnh minh họa)

Điều này cản trở mục tiêu giảm nợ của cơ quan thuế do các khoản nợ không còn khả năng thu hồi, không còn đối tượng để thu hoặc đối tượng thu không còn tài sản, không có khả năng để thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Từ năm 2015 đến năm 2019, số nợ khó thu này tăng 225% lên mức 6.052 tỷ và chiếm hơn 1/3 tổng số nợ tại Cục Thuế Hà Nội.

Để chủ động triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14 (Nghị quyết 94) về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước có hiệu lực từ 1/7/2020 tới, ngay trong tháng 4/2020, Cục thuế TP Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 94 do Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cùng với đó, cơ quan thuế Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn thành phố; Tập trung rà soát dữ liệu, lập danh sách  người nộp thuế thuộc diện khoanh nợ, xóa nợ, xác định số tiền nợ thuế thuộc diện xóa nợ, khoanh nợ đồng thời xây dựng quy trình các bước thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định của Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội cũng phối hợp với cơ quan công an, UBND phường xã trong việc xác minh tình trạng của những doanh nghiệp, đại diện pháp luật của doanh nghiệp đã không hoạt động tại trụ sở đăng ký với cơ quan thuế…

Trước đó, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 94/2019/QH14 (Nghị quyết 94) ngày 26/11/2019 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Ngày 19/03/2020, Bộ Tài chính cũng đã ban hành chỉ thị số 03/CT-BT về việc triển khai khoanh nợ, xóa nợ đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đáp ứng các quy định về trình tự thủ tục hồ sơ, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục