Hà Nội rà soát các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng do ảnh hưởng Covid-19

  • 17/04/2020 14:46
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai thực hiện rà soát, thống kê các đối tượng được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.
Hà Nội đang tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do Covid-19

Hà Nội đang tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do Covid-19

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, trong thời gian chờ các bộ, ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19, để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn, Sở LĐ-TB&XH đề nghị Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai thực hiện rà soát các nhóm đối tượng thuộc gói hỗ trợ an sinh xã hội.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chỉ đạo rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn quản lý.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH, bảo hiểm xã hội; các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với đó là triển khai tới các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng.

Ngoài ra, UBND quận, huyện, thị xã triển khai rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng trên địa bàn quản lý; rà soát thống kê, tổng hợp các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội lưu ý, khi rà soát, báo cáo, trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Kết quả rà soát, thống kê, tổng hợp, báo cáo về Sở LĐ-TB&XH Hà Nội trước 17 giờ ngày 21/4/2020.

Tin cùng chuyên mục