Hà Nội quyết nâng cao năng lực cạnh tranh

  • 13/06/2011 23:39
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
(ANTĐ) - UBND TP vừa có báo cáo về giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Theo đó, TP sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hà Nội quyết nâng cao năng lực cạnh tranh

(ANTĐ) - UBND TP vừa có báo cáo về giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Theo đó, TP sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cụ thể, sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa chi phí thời gian của doanh nghiệp. Cùng với đó, phải đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết vấn đề mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với khu vực công.

Chính Trung

Tin cùng chuyên mục