Hà Nội: Quận Bắc Từ Liêm tuyên dương, khen thưởng 355 gương "người tốt, việc tốt"

  • 30/09/2019 10:31
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Phong trào “người tốt, việc tốt” của quận Bắc Từ Liêm đã khơi dậy sức mạnh, trí sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.
Đại diện quận Bắc Từ Liêm báo cáo phong trào thi đua "người tốt, việc tốt" năm 2019

Đại diện quận Bắc Từ Liêm báo cáo phong trào thi đua "người tốt, việc tốt" năm 2019

Ngày 30-9, UBND quận Bắc Từ Liêm tổng kết phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, năm 2019, phong trào trên được tổ chức đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn quận; Đồng thời tạo hiệu ứng tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thật sự trở thành phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân.

Quận đã phát động phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực như: lao động sản xuất phát triển kinh tế; phát triển văn hóa- xã hội; quản lý xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; thực hiện cải cách hành chính, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức; thia đua “người tốt, việc tốt” trong thực hiện đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ…

Từ trong cuộc thi đã nổi bật lên những hành động đẹp, việc làm tốt “không thuộc chức trách nhiệm vụ được giao”, không vì quyền lợi của bản thân và người thân; những hành động, việc làm bình dị, nhỏ bé nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày nhưng thiết thực, thể hiện lòng nhân ái, tính nhân văn và trách nhiệm với tập thể, cộng đồng và xã hội; có tính nêu gương, lôi cuốn mọi người làm theo.

Quận đã quyết định khen thưởng và công nhận danh hiệu “người tốt, việc tốt” cho 355 gương điển hình tiên tiến, trong đó có 92 gương được phát hiện qua cuộc thi viết về “người tốt, việc tốt” và 263 gương được bình xét từ cơ sở.

Năm 2020, quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các gương “người tốt, việc tốt”, nhằm nhân rộng những tấm gương tiêu biểu.

Tin cùng chuyên mục