Hà Nội: Phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Hoài Đức…

  • 12/07/2021 11:45
  • 0 bình luận
  • P.Mai
  • In bài
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy… và các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất…

Cụ thể, tại quận Nam Từ Liêm, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 2996/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3016/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình; Quyết định số 2999/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Long; Quyết định số 2998/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Nam.

Cùng đó, tại huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng ký ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2769/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Tuấn; Quyết định số 2796/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nguyên Ưng.

Tại huyện Chương Mỹ, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 2799/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2789/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Duy Oai; Quyết định số 2798/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Hoàng Anh Châu; Quyết định số 2788/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Minh Hiến.

Tại huyện Thanh Oai, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 2979/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2958/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trọng Khiển; Quyết định số 2959/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khánh Bình.

Hà Nội: Phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Hoài Đức… ảnh 1

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026

Tại quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3096/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đình Cường;

Quyết định số 3086/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trịnh Thị Dung; Quyết định số 3089/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Việt Hà.

Tại huyện Thạch Thất, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 2889/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2896/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Loan; Quyết định số 2898/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tại huyện Phúc Thọ, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2968/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đình Sơn; Quyết định số 2966/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Kiều Trọng Sỹ.

Tại huyện Đan Phương, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2836/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thạc Hùng; Quyết định số 2818/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đào Thị Hồng.

Tại huyện Hoài Đức, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Trường;

Quyết định số 2839/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Anh; Quyết định số 2838/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trung Thuận.

Tại huyện Đông Anh, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2888/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Quân; Quyết định số 2886/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Anh Dũng; Quyết định số 2882/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Tám.

Tại quận Tây Hồ, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3188/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Lê Hoàng; Quyết định số 3179/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Phạm Xuân Tài; Quyết định số 3186/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Tuấn Anh.

Tại huyện Mỹ Đức, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3159/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Cảnh;

Quyết định số 3169/QĐ-UBND về vic phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Trang.

Tại huyện Phú Xuyên, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3199/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3198/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trọng Vĩnh; Quyết định số 3196/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Huy.

Tin cùng chuyên mục