Hà Nội: Phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai

  • 08/07/2021 09:32
  • 0 bình luận
  • N.Khánh
  • In bài
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tạ Nam Chiến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2879/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cồ Như Dũng;

Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trung Dũng; Quyết định số 2866/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Diễm.

Hà Nội: Phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND quận Ba Đình khóa mới

Cùng đó, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 2989/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Anh Quân; Quyết định số 2988/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Hoàn.

Tại quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 2936/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Kiều Oanh;

Quyết định số 2938/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Thanh Tùng;

Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quý Thái.

Tin cùng chuyên mục