Hà Nội nghiên cứu thử nghiệm mô hình kinh tế đêm vào cuối năm 2020

  • 13/11/2020 10:09
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài

ANTD.VN - UBND TP sẽ nghiên cứu chính sách thực hiện một số mô hình thử nghiệm dạng sandbox như: kinh tế đêm, cải tạo nhà chung cư cũ. Đây là cơ chế thử nghiệm chính sách áp dụng cho việc ứng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam được Chính phủ bắt đầu khởi động từ 2019.

Để phát huy tiềm lực, lợi thế của thành phố trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 207 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV nhằm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Trong đó, UBND TP đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng 10 Chương trình công tác nhiệm kỳ 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Tập trung triển khai thực hiện 2 Nghị quyết của Quốc hội: về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Xây dựng đề án huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, đáng chú ý, UBND TP sẽ nghiên cứu chính sách thực hiện một số mô hình thử nghiệm dạng sandbox như: kinh tế đêm, cải tạo nhà chung cư cũ... (Cơ chế Sandbox – cơ chế thử nghiệm chính sách áp dụng cho việc ứng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam được Chính phủ bắt đầu khởi động từ 2019).

Bên cạnh đó, UBND TP cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ưu tiên triển khai lập 24 quy hoạch phân khu còn lại tại các đô thị vệ tinh, nhất là đô thị vệ tinh Hòa Lạc; quy hoạch các quận nội đô; quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống; hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Xuân Mai và Phú Xuyên. Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô theo Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Đôn đốc xây dựng và ban hành 34 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo kế hoạch;

Rà soát toàn bộ quỹ đất trên địa bàn để đề xuất phương án tổng thể khai thác hiệu quả phục vụ phát triển KTXH; Tiếp tục rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, báo cáo tiến độ để xem xét xử lý các trường hợp vi phạm, không có khả năng triển khai; Rà soát tiến độ các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được ký biên bản ghi nhớ hoặc trao chủ trương đầu tư để hỗ trợ thủ tục, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, tập trung các dự án đã được trao tại các hội nghị xúc tiến đầu tư;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát chức năng nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Thành phố; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm; cải thiện các chỉ tiêu thành phần các chỉ số SIPAS, PAPI.

Tin cùng chuyên mục