Hà Nội: Nghiêm cấm tổ chức sự kiện thương mại tại Hoàng thành Thăng Long

  • 05/06/2018 15:15
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Ngọc Trâm
  • In bài
ANTD.VN -Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới ký ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, UBND TP Hà Nội nghiêm cấm tổ chức các sự kiện thuần túy thương mại tại khu vực này.
Các lễ hội được ưu tiên tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long là những sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia, của thành phố Hà Nội

Các lễ hội được ưu tiên tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long là những sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia, của thành phố Hà Nội

Cụ thể, TP Hà Nội cấm tổ chức các sự kiện, hoạt động thuần túy thương mại; các sự kiện, lễ hội, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị khu di sản, vi phạm quy định về bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Hoàng thành.

Ngoài ra, các sự kiện, lễ hội, hoạt động vi phạm quy định cấm tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ, như: Kích động chống lại nhà nước, bạo lực; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống đồi trụy, mê tín dị đoan; xuyên tạc lịch sử; vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân… cũng bị cấm tại đây.

Các sự kiện, lễ hội được ưu tiên tổ chức là những sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia, của thành phố Hà Nội; các sự kiện, lễ hội, hoạt động nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể về khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội...

Các khu vực được phép tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động trong Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gồm: Khu vực sân Điện Kính Thiên, khu vực sân Đoan Môn, khu vực nhà 19C Hoàng Diệu, khu vực 18 Hoàng Diệu và một số địa điểm trong khuôn viên Khu di sản phù hợp với việc tổ chức. Tùy theo tính chất và quy mô, sự kiện, lễ hội, hoạt động tổ chức tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được bố trí địa điểm phù hợp. Riêng khu vực Điện Kính Thiên chỉ tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động chính trị, văn hóa của quốc gia và các sự kiện, lễ hội lịch sử, văn hóa gắn với di sản Hoàng thành Thăng Long.

Tin cùng chuyên mục