Hà Nội: Năm 2018, giảm hơn 200 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở và UBND cấp huyện

  • 09/01/2019 09:44
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Trong năm 2018, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tiếp tục kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, giảm 74/102 Ban chỉ đạo thuộc UBND TP, đặc biệt giảm tới hơn 200 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và UBND cấp huyện…
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sáng nay, 9-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ 17 xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng, trong đó có: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019…

Trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nêu rõ, năm qua, mặc dù khối lượng công việc lớn, rất nhiều việc khó, việc mới phát sinh, nhưng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố đã đạt được kết quả toàn diện.

Thành ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, luôn đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Các kết quả nổi bật như: Thành ủy đã chỉ đạo, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội, đổi mới đột phá về công tác đánh giá cán bộ...

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo báo cáo tại hội nghị

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả toàn diện; hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Riêng về công tác xây dựng đảng và bộ máy trong hệ thống chính trị, năm 2018, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kết nạp 12.915 đảng viên, đạt tỷ lệ 107,6%.

Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tiếp tục kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, trong đó giữ nguyên 10 ban chỉ đạo; sắp xếp lại, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 4 ban chỉ đạo thành 2 ban chỉ đạo; giải thể 3 ban chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố.

Cùng đó, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Sau sắp xếp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội giảm 4 đơn vị; trực thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%); đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%).

Cũng trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm theo kế hoạch. Qua kiểm tra, giám sát, cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên, trong đó khiển trách 838 đồng chí, cảnh cáo 147 đồng chí, cách chức 22 đồng chí…

Tin cùng chuyên mục