Hà Nội: Lựa chọn người xuất sắc nhất vào BCH Đảng bộ khóa XVI

  • 31/10/2015 15:34
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Chiều 31-10, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp phiên trù bị, thông qua Chương trình đại hội.
Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, tình cảm của toàn Đảng bộ để phát huy trí tuệ, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại. Đây cũng là sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước, góp phần quan trọng cho thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu khai mạc phiên trù bị

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu khai mạc phiên trù bị

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu khai mạc phiên trù bị

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nâng cao trách  nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực đóng góp vào thành công Đại hội. Về việc thảo luận các văn kiện của đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Dự thảo Báo cáo chính trị thành phố đã được xây dựng công phu, bài bản, lấy ý kiến sâu rộng trong các giới, các ngành, tầng lớp nhân dân, đã được Bộ Chính trị cho ý kiến và đánh giá cao. Do đó, để nâng cao chất lượng, các đại biểu cần đi thẳng các vấn đề trọng tâm, cốt lõi, đi vào những nội dung chính, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, đi sâu vào những vấn đề lớn, làm rõ những vấn đề còn các ý kiến khác nhau.

Về bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bí thư Thành ủy cho biết, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất, với nguồn cán bộ rất dồi dào, chất lượng. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, thành phố cũng đòi hỏi cao hơn đối với đội ngũ cán bộ Thủ đô. Do đó, các đại biểu với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, cần lựa chọn được những người xuất sắc nhất, tiêu biểu về mọi phương diện, có khả năng đoàn kết, quy tụ mọi người, dám nghĩ, dám làm, vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI,  đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi, chất lượng.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ cao, Đại hội nhất định sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
Các đại biểu dự đại hội thông qua Chương trình đại hội

Các đại biểu dự đại hội thông qua Chương trình đại hội

Các đại biểu dự đại hội thông qua Chương trình đại hội

Sau đó, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; bầu Đoàn thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nghe báo cáo về một số quy định về bầu cử trong Đảng và thông qua Chương trình Đại hội.  Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Ngày mai, 1-11, đại hội sẽ khai mạc; dự kiến đại hội sẽ bế mạc vào ngày 3-11.
Các đại biểu trao đổi trước giờ vào phiên trù bị

Các đại biểu trao đổi trước giờ vào phiên trù bị

Các đại biểu trao đổi trước giờ vào phiên trù bị

Có 497 đại biểu chính thức tham dự đại hội, trong đó, có 67 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV; 430 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội; 60 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ hơn 12%.

Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XV (2010-2015); quyết định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020; thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

Tin cùng chuyên mục