Hà Nội kỷ luật 84 đảng viên, tổ chức đảng vi phạm

  • 13/10/2017 11:22
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN -9 tháng đầu năm nay, qua công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội đã kết luận việc kiểm tra 62 tổ chức đảng, 206 trường hợp đảng viên có vi phạm.

Sáng nay, 13-10, hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) đã họp bàn, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Thành ủy.

Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) khai mạc sáng 13-10

Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) khai mạc sáng 13-10

Trình bày báo cáo này tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm nay, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP Hà Nội đạt nhiều chuyển biến tiến bộ, đạt được những kết quả nổi bật.

Đặc biệt, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, thành phố đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành uỷ (khóa XV) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”, được lãnh đạo Trung ương đánh giá cao.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, toàn Đảng bộ Thành phố đã thành lập mới 886/1.036 tổ chức đảng, nâng tổng số các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Thành phố lên 1.637 tổ chức đảng; phát triển được 3.964 đảng viên mới.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Thành ủy đã chỉ đạo UBKT các cấp tổ chức thực hiện tích cực, quyết liệt, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra.

Kết quả, UBKT Thành uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức đảng và 256 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 62 tổ chức đảng có vi phạm (chiếm 81,57%) và 206 trường hợp đảng viên có vi phạm (chiếm 80,46%); tới mức phải thi hành kỷ luật 84 trường hợp (chiếm 40,77% số đảng viên có vi phạm).

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Các cuộc kiểm tra khi kết luận đảm bảo khách quan chính xác, chỉ ra khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đã có tác dụng góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. 

Cùng đó, công tác giám sát thường xuyên với các tổ chức đảng và đảng viên cũng được UBKT các cấp của thành phố tăng cường hơn, có hiệu quả thiết thực. 9 tháng đầu năm 2017, UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã tổ chức giám sát được 542 tổ chức đảng và 765 lượt đảng viên. Qua đó giúp các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nhận ra thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh kịp thời, phòng ngừa sai phạm.

Ngoài ra, cải cách hành chính trong Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố được phát huy, công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục có chuyển biến tiến bộ.

Dù vậy, báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại như: công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình ở một số cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp chưa kịp thời; công tác quản lý cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ; một số cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, chưa có uy tín trong nhân dân…

Tin cùng chuyên mục