Hà Nội kiện toàn Trung tâm Mua sắm tài sản công đầu tiên của cả nước

  • 30/11/2016 15:27
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 30-11, tại Hội nghị triển khai công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Thủ đô là đơn vị đầu tiên trong cả nước thành lập Trung tâm Mua sắm tài sản công để quy về một đầu mối thống nhất, tăng hiệu quả, chống lãng phí thất thoát.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Sở Tài chính và Trung tâm Mua sắm công

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Sở Tài chính và Trung tâm Mua sắm công

Ngày 26-2-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Theo đó, các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ cho đơn vị mua sắm tập trung được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công về tài chính, tài sản, y tế.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP đã giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn đơn vị mua sắm tập trung của Thành phố theo hướng giảm bộ máy và biên chế trong mua sắm công; thu về một đầu mối; giảm chi tiêu công do mua sắm theo số lượng lớn; đồng bộ trang thiết bị sử dụng phổ biến tại các đơn vị, nâng cao tính minh bạch; qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cơ quan, đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4466/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính” trực thuộc Sở Tài chính. Trong đó, xác định Trung tâm là đơn vị mua sắm tập trung của TP Hà Nội.

Sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-10-2016 với tổng cộng 11 công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong biên chế và điều động, biệt phái từ các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, việc mua sắm tài sản công là chủ trương mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra và là chủ trương này là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật và xu thế của thế giới.

Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước thành lập Trung tâm này. Do đó, Chủ tịch Hà Nội mong muốn Trung tâm sẽ thực hiện toàn diện việc mua sắm tài sản công chung cho hệ thống bộ máy hành chính của Thành phố. Trung tâm cần mua sắm trang thiết bị làm sao cho đồng bộ và phải bảo đảm chất lượng của những tài sản được mua sắm.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, những danh mục mua sắm tài sản công phải bảo đảm thiết thực, đúng với nhu cầu, yêu cầu thực tiễn của các đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch mua sắm tài sản, công bố công khai minh bạch để nhiều nhà cung cấp có thể biết đến và tham gia. Đặc biệt, khi mua sắm tài sản công cần quan tâm đến chất lượng và giá cả...

Tin cùng chuyên mục