Hà Nội: Kiểm tra, xác minh tài sản của 10 cán bộ bị tố cáo kê khai không trung thực

  • 19/08/2019 09:45
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Qua kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản của 11 cán bộ do có đơn tố cáo, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã cảnh cáo 1 người chậm kê khai theo quy định và khiển trách 2 người khác vì kê khai không trung thực.

Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập”.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội xác định kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. 

Từ năm 2014 đến nay, tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, có tổng số 172.733 lượt người đã thực hiện kê khai tài sản. Số lượt người phải kê khai tài sản thuộc diện cấp ủy quản lý chiếm khoảng 25% tổng số người phải kê khai tài sản...

Trong thời gian qua, Hà Nội có 11 cá nhân được yêu cầu giải trình và được kiểm tra, xác minh về kê khai tài sản. Trong đó có 10 người được kiểm tra, xác minh do có đơn tố cáo kê khai không trung thực; 1 người do có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý.

Kết quả sau khi kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng đã cảnh cáo 1 người chậm kê khai theo quy định và khiển trách 2 người khác vì kê khai tài sản không trung thực.

Báo cáo của Thành ủy cũng chỉ ra một số tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kê khai tài sản. Cụ thể, việc kê khai tài sản chưa có chế tài khả thi để kiểm soát tính chính xác; chưa có quy định cụ thể về việc xử lý trách nhiệm đối với người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm...    

Tin cùng chuyên mục