Hà Nội kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp nhà đất

  • 27/07/2017 10:44
  • 0 bình luận
  • Mai Anh
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4896/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4896/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND TP trước tháng 10/2017.  

Trưởng đoàn Kiểm tra có trách nhiệm Thông báo cho đơn vị được kiểm tra về nội dung, cách thức, thời gian kiểm tra và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm tra. Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn và chịu sự phân công của Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2017.

Tin cùng chuyên mục