Hà Nội: Kiểm tra, giám sát không có vùng cấm, không ngoại lệ

  • 13/11/2018 12:00
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 13-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Đánh giá của Thành ủy Hà Nội sau tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho thấy, trong 10 năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Nội dung, phương pháp tuyên truyền được thường xuyên đổi mới, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Điểm đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát được Thành ủy Hà Nội cho biết là từ việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, trong đó nội dung kiểm tra đã tiến hành ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xác định kiểm tra, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các cuộc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, có chất lượng. Các cuộc kiểm tra giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, phòng ngừa vi phạm xảy ra. Phương thức kiểm tra, giám sát đã có nhiều đổi mới phù hợp với từng giai đoạn, nội dung, đối tượng.

Trong 10 năm, từ 2008 đến tháng 6/2018, Thành ủy, các cấp ủy đảng đã kiểm tra trên 134 lượt tổ chức đảng và trên 106 nghìn đảng viên, giám sát trên 66 nghìn lượt tổ chức đảng và trên 141 nghìn đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 183 đoàn kiểm tra và 38 đoàn giám sát đối với 778 tổ chức đảng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu đánh giá, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, bải bản, có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực chất và hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Nghị quyết số 14 ngày 30/7/2007 Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nội dung chỉ đạo quan trọng của Ban chấp hành Trung ương nhằm đáp ứng tình hình và nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Thành phố đã nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và đã xác định là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy và tổ chức đảng mà trước hết là của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

Không nể nang, né tránh

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng chỉ rõ một số tồn tại cần khẩn trương khắc phục như: việc nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy còn hạn chế vì vậy việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hiệu quả còn thấp.

Trình độ, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn của một số đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới, nhất là đội ngũ làm công tác kiểm tra cấp cơ sở.

Việc triển khai các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa đáp ứng được tình hình thực tiễn hiện nay; việc kiểm tra đối với cấp uỷ viên cùng cấp, kiểm tra cơ quan tài chính của cấp uỷ cùng cấp còn hạn chế.

Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên một số nơi còn yếu nên chưa kịp thời phát hiện để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vi phạm nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Bí thư Thành ủy cũng nhắc nhở, một số nơi, quá trình giải quyết tố cáo còn chậm, không dứt điểm, chưa coi trọng việc trao đổi, giải thích, thuyết phục rõ nội dung, quy định đối với người tố cáo dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ kéo dài gây phức tạp tình hình; có cán bộ được phân công theo dõi địa bàn chưa dành nhiều thời gian để nắm tình hình cơ sở…

Nêu vụ việc vi phạm ở Sóc Sơn có tình trạng là chuyển sang khoá sau; coi đó là việc của khoá trước không phải của mình… Bí thư Thành ủy phân tích: “Không chịu đau ngày hôm nay thì sẽ chịu đau hơn ngày mai. Từ việc giải quyết các vụ vừa qua cho thấy vết thương không biến mất mà chỉ nặng thêm nếu không chữa”.

Thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các tổ chức đảng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Thành ủy, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố.

Thông qua kiểm tra, giám sát, phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời động viên và nhân rộng.

Đồng thời, cần chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế chính sách, chức trách nhiệm vụ được giao để vụ lợi.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố cần tập trung tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn; công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình.

Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, những nơi mất đoàn kết nội bộ.

Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Thành phố.

Cần phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là “không có vùng cấm, “không có ngoại lệ”, không nể nang, né tránh. Tất cả vì sự bình yên của Thủ đô…

Tin cùng chuyên mục