Hà Nội: Khu đô thị mới phải sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung

  • 07/09/2020 13:20
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  UBND TP Hà Nội quy định, việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi phải được thực hiện đồng bộ, theo quy hoạch.
Hà Nội: Khu đô thị mới phải sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung ảnh 1

Dùng chung hạ tầng góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định “Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai theo quy hoạch, thực hiện đồng bộ, thống nhất với các đồ án quy hoạch chuyên ngành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô và tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của ngành xây dựng, thông tin và truyền thông (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các ngành khác có liên quan.

Các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ, thương mại, các tuyến đường mới xây dựng hoặc đầu tư xây dựng mở rộng theo quy hoạch phải đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để lắp đặt đường dây, đường ống theo quy định.

Thành phố yêu cầu, chủ đầu tư, nhà đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, phương án xây dựng phải kế thừa và đảm bảo kết nối liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi hiện có; tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành và quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; quy mô, hướng tuyến phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và hệ thống cột treo cáp chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và hệ thống cột treo cáp đảm bảo vận hành an toàn, mỹ quan đô thị.

Việc cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi và lắp đặt tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình trên cột treo cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, an toàn lưới điện, an toàn thông tin, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo Quyết định này, việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải có các giải pháp bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống hiện có và đảm bảo an toàn của công trình; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Đường dây, cáp lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải có dấu hiệu nhận biết. Đặc biệt, sau khi hạ ngầm, thanh thải, bó gọn cáp, các đơn vị phải cắt bỏ, thu hồi những sợi cáp viễn thông của đơn vị mình đã hư hỏng hoặc không còn sử dụng.

Quyết định cũng nêu rõ: “Các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, đơn vị quản lý hệ thống cột treo cáp và đơn vị sở hữu đường dây, cáp phải thiết lập đường dây nóng 24/24 giờ, cung cấp số điện thoại liên hệ, danh sách cán bộ phụ trách để xử lý sự cố, tình huống khẩn cấp.

Khi có sự cố cũng như các tình huống khẩn cấp, trong thời gian muộn nhất 24 giờ các bên phải phối họp khắc phục. Trong trường họp các bên không giải quyết được sự cố, đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, đơn vị quản lý hệ thống cột thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và Sở Công thương để giải quyết theo quy định”.

Tin cùng chuyên mục